Politika

"I love argument, I love debate. I don't expect anyone just to sit there and agree with me, that's not their job."                                               (Margaret Thatcher)

Ne, nechci připomínat onen nechvalně známý komunistický materiál z doby normalizace, jeho název se mi hodí tak trochu bulvárně, totiž k přilákání pozornosti čtenáře vůči jinému tématu, které považuji za aktuální a důležité. Mám na mysli krizové řízení v souvislosti s koronavirovou epidemií a to, zda jsme schopni se pro příště poučit z chaosu a...

Watergate. Skoro mytický příběh, učebnicový příklad z teorie médií a jejich role ve společnosti. Prezident Richard Nixon něco opakovaně prohlásil. Tvrdil, že o něčem velmi špatném nevěděl. A dva novináři, kteří se tím stali významnými osobnostmi 20. století, získali díky tajemnému zdroji zevnitř Bílého domu informace a důkazy, které vedly k...

Tu stavbu sleduji skoro denně, nejen proto, že tudy vodím rozpustilou dceru do školky. Mám na mysli protipovodňová opatření budovaná v území mezi křižovatkou u Bristolu a areálem vysokoškolských kolejí. Koryto řeky se zde rozšíří, vzniknou náplavky a Morava pojme daleko větší objem vody. Oba nové mosty budou mít navíc vyšší profil a ani při...