Politika

"I love argument, I love debate. I don't expect anyone just to sit there and agree with me, that's not their job."                                               (Margaret Thatcher)

Nechci se utápět v pěně dní a analyzovat detaily současné česko-slovenské roztržky tak, jak je to dnes v módě – tj. primárně skrze argumenty ad hominem, exhibující větší či menší osobní sympatie tomu či onomu aktérovi sporu. Tento "love or hate style" s intelektuální úrovní špatného komiksu se mi čím dál silněji protiví. Téma prohlubujícího se...

Vlastně o volbách prezidenta ani moc dnes nechci psát. Nemám v úmyslu je hodnotit, analyzovat, hledat příčiny výsledku, dávat najevo sympatie k vítězi, či antipatie k poraženému. Nechci podávat výčet toho, co ten který volební štáb udělal dobře, kde byly drobné či fatální chyby. Ani se nechci pouštět do úvah o tom, co výsledek voleb přináší pro...

"Clean up your room!", radí provokativně svým mladým posluchačům kanadský klinický psycholog Jordan Peterson. Mladí lidé mu často kladou otázky, jak mají zachránit svět před klimatickou katastrofou, jak vyřešit současné sociální, rasové, genderové a jiné módní problémy. "Nejdříve si ukliďte v pokoji", reaguje často k nelibosti druhé strany...

Okouzlení

06.12.2022

České předsednictví EU se blíží k závěru a vše naznačuje, že bude úspěšné. Respektive že tak bude hodnoceno na úrovni evropské elity. U nás se bude říkat, že jsme si v Evropě napravili reputaci a stali se opět respektovaným partnerem. Nechci se pouštět do analýzy pozadí těchto tvrzení, hodnocení předsednictví a jeho výsledků. Spíše mi to přijde...

Řecký filosof Platón před dvěma a půl tisíci lety zobrazil lidské poznání prostřednictvím mýtu o jeskyni. Většina lidí v této metafoře žije v zajetí smyslů, jako otroci připoutaní uvnitř jeskyně s hořícím ohněm sledují obrazy obrazů skutečných věcí v iluzorním stínovém divadle. Teprve rozumové poznání člověku umožňuje vymanit se z tohoto klamu na...

Je to příběh vskutku pozoruhodný, který by patrně ještě nějakou dobu prošel bez povšimnutí. Kdyby si některé soukromé firmy nevšimly, že jim chce vodoprávní úřad na zastavitelných pozemcích vyhlásit stavební uzávěru. Víceméně náhodou tak vyplynulo na povrch, že si již před dvěma lety město samo stejnou uzávěrou znemožnilo realizaci své...

Často se teď diskutuje, jak mohli Němci udělat takové fatální strategické chyby v energetice. Chyby, které zásadně hospodářsky poškozují spoustu dalších států, velkou část Evropy. A nejen hospodářsky: mají konsekvence zahraničněpolitické, strategické a obranné, včetně přímé provázanosti s probíhající válkou za humny. Odpovídá se na to vtipnou...

Jakkoliv v době, kdy píšu tyto řádky, dosud neproběhlo ustavující zasedání olomouckého zastupitelstva, výsledek koaličních jednání je již zřejmý, lze tedy přičinit i pár poznámek k tomu, proč volby dopadly, jak dopadly a co nejvíce ovlivnilo průběh povolebního koaličního zbližování. Jako každé hodnocení jde o subjektivní pohled, tedy žánr dle...

Když stál v polovině minulého století svět na pokraji jaderné krize, vedli se mj. polemiky, jak osobnosti lídrů obou tehdejších znepřátelených táborů (svobodného světa, komunistického bloku) ovlivnily, zda se najde mírové řešení či zda svět zabředne do bahna nukleárního konfliktu. Východiska nebyla nikterak radostná. Na jedné straně stál vůdce z...

K mytickým událostem devadesátých let patří ideový souboj dvou nástupnických subjektů původního Občanského fóra: Občanského hnutí a Občanských demokratů. Neřešme teď sympatie či antipatie k tomu kterému proudu (či oběma), pokusme se popsat obecně podstatu sporu, o který tehdy šlo, dokonce i bez ideologických rozdílů. Na jedné straně stálo OH,...

Tváří v tvář hrozbě kolapsu energetiky a teplárenství před letošní zimou udělala Evropská komise společně s Evropským parlamentem pozoruhodný ústupek: Místopředseda komise a vrchní ideolog Green Dealu Timmermans připustil, že než nepokoje kvůli mrazu, bude lepší výjimečně povolit větší využití uhlí v teplárenství. Jinak by hrozila společenská...

O polemiky kolem globálního oteplování tentokrát opravdu nepůjde. Koks má v Praze dlouhou tradici. Tedy kokain. Patřil neodmyslitelně k životnímu stylu prvorepublikové umělecké bohémy, hvězdný Hugo Haas s ním skončil teprve tehdy, kdy po mnoha avantýrách zakotvil v manželství s ruskou šlechtičnou Marií von Bibikoff.