Kultura

Kultura je kontinuita, a nikoli pokrok odtržený od kořenů.

                                                           (Carl Gustav Jung)