Vážení čtenáři,

v bublinách sociálních sítí na sebe lidé střílí z hlubokých zákopů. Více než dialog taková komunikace připomíná kompenzaci osobních traumat, sebepotvrzování pokořením či urážkou druhého.

Dialog a argumentace jako by se vytratily, spolu s nimi i vědomí neredukovatelné názorové plurality a úcta ke svobodě slova. Na této stránce chci vést dialog s těmi, kdo mohou mít na vše jiný názor než já, tato pravidla však ctí. 

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear."

                            George Orwell

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Přečtěte si jako první, co je tu nového

Je to příběh vskutku pozoruhodný, který by patrně ještě nějakou dobu prošel bez povšimnutí. Kdyby si některé soukromé firmy nevšimly, že jim chce vodoprávní úřad na zastavitelných pozemcích vyhlásit stavební uzávěru. Víceméně náhodou tak vyplynulo na povrch, že si již před dvěma lety město samo stejnou uzávěrou znemožnilo realizaci své...

Často se teď diskutuje, jak mohli Němci udělat takové fatální strategické chyby v energetice. Chyby, které zásadně hospodářsky poškozují spoustu dalších států, velkou část Evropy. A nejen hospodářsky: mají konsekvence zahraničněpolitické, strategické a obranné, včetně přímé provázanosti s probíhající válkou za humny. Odpovídá se na to vtipnou...

Jakkoliv v době, kdy píšu tyto řádky, dosud neproběhlo ustavující zasedání olomouckého zastupitelstva, výsledek koaličních jednání je již zřejmý, lze tedy přičinit i pár poznámek k tomu, proč volby dopadly, jak dopadly a co nejvíce ovlivnilo průběh povolebního koaličního zbližování. Jako každé hodnocení jde o subjektivní pohled, tedy žánr dle...