Končí svět Watergate. Přichází ministerstvo Pravdy

11.11.2020

Watergate. Skoro mytický příběh, učebnicový příklad z teorie médií a jejich role ve společnosti. Prezident Richard Nixon něco opakovaně prohlásil. Tvrdil, že o něčem velmi špatném nevěděl. A dva novináři, kteří se tím stali významnými osobnostmi 20. století, získali díky tajemnému zdroji zevnitř Bílého domu informace a důkazy, které vedly k odstoupení prezidenta.

 Média sehrála dvojí roli. Zprostředkovala politikovo stanovisko veřejnosti (právě toto je význam samotného slova "médium") a pak jej usvědčila ze lži fakty. Od včerejška žijeme všichni ve světě, kde tento model médií přestal platit. Všichni, i Trumpovi radikální odpůrci, i jeho příznivci, jsme nově v situaci, v níž média hrají jinou roli. Trump sděloval svou verzi volební situace na tiskové konferenci a část televizí přenos přerušila s tím, že předkládá nepodložené informace, lže, a úlohou médií je šířit pravdu.

I kdyby byl Donald Trump skutečně tím nejhorším prezidentem USA v dějinách, tento nový model médií je stokrát společensky nebezpečnější, než celé jeho prezidentství.


Připusťmě v tuto chvíli pracovně, že skutečně lhal, jako když tiskne. Vůčí jeho lhaní ale nastoupil zcela jiný model, než onen dvoustupňový u Watergate. Média nezprostředkovala jeho stanovisko veřejnosti, aby je následně podrobila kritice a vyvrácení fakty s vědomím, že je na divákovi, aby si poté udělal svůj názor. Odmítla hrát vůbec roli "média" a z případného pomocníka hledání pravdy se rovnou pasovala do role garanta pravdy a majitele klíče k ní. Naší společenskou úlohou je šířit pravdu a pakliže shledáme, že nějaký politický názor není pravdivý, nenecháme na divákovi a čtenářovi, aby si na základě našich dalších komentářů udělal názor sám. Jsme garanty pravdy a nepravdu k lidem nesmíme pustit.

Můj komentář k tomu je tento: I kdyby byl Donald Trump skutečně tím nejhorším prezidentem USA v dějinách, tento nový model médií je stokrát společensky nebezpečnější, než celé jeho prezidentství. Od nynějška nejsou některá média médii, nýbrž pobočkami Ministerstva pravdy.